/ 2 نظر / 37 بازدید
الی

ولادت امام جعفر صادق و ولادت حضرت محمد رو بهتون تبریک میگم

شعیب فرامرزی

سلام هیچ وقت ،هیچ چیز را بی جواب نگذار یم جواب نگاه مهربان را با لبخند جواب دورنگی را با خلوص جواب مسئولیت را با وجدان جواب بی ادب را با سكوت جواب خشم را با صبوری جواب پشتكار را با تشویق جواب كینه را با گذشت جواب گناه را با بخشش جواب دلمرده را با امید جواب منتظر را با نوید آری، هیچ وقت ،هیچ چیز را بی جواب نگذار یم