ضرب المثل های شیرین زبان فارسی (15)

اقتضای طبیعتش این است . (نیش عقرب نه از ره کین است ) . گفته اند : زهر عقرب اگر خالی نشود آزارش می دهد و بهمین دلیل است که بهرچه برسد نیش می زند و هستند پست فطرتانی که رفتار و گفتارشان مانند نیش عقرب است که دائمآ خلق خدا از دستشان به عذابند

باید خر کریم را نعل کرد .کنایه از : رشوه دادن است . کریم شیره ای دلقک ناصرالدین شاه بود و هر که سفارشی به شاه داشت به او مراجعه می کرد و او می گفت : باید خر کریم را نعل کرد . 

به مالت نناز که به یک شب بند است ، و به حسنت نناز که به یک تب بند است . 

بسیار دیده ایم ثروتمندانی را که یک شبه اموالشان سوخته و یا ورشکست شده اند و زیبایانی که با بیماری مختصری از شکل و شمایل افتاده اند .

با تشکر از دوستان خوبم دوستدارتان خسرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 26 بازدید
پرچین خاطره

شعـبــان شـد و پـیـک عشــق از راه آمــد عــطــر نفـــس بقــیــــــــــــــة الـلــه آمــد بـا جلــوه سجـاد و ابـوالفـضـل و حسـیـن یک مـاه و سـه خورشیــد در ایـن مـاه آمـد این اعیاد فرخنده، بر شما مبارک[گل][گل]

khodai

سلااااام[گل] شعـبــان شـد و پـیـک عشــق از راه آمــد عــطــر نفـــس بقــیــــــــــــــة الـلــه آمــد بـا جلــوه سجـاد و ابـوالفـضـل و حسـیـن یک مـاه و سـه خورشیــد در ایـن مـاه آمـد این اعیاد فرخنده، بر شما مبارک[گل]

سپیده

اگر شبی از شبهای زمستان مسافری به امید گرمی نگاهت به تو پناه آورد تنهاش نذار شاید در گرمترین روزهای تابستان به خنکی لبخندش محتاج باشی ![گل]

به لحظه های من بیا...

چه ظريفانه است خلقت قلب آدمی: به نگاهى ميشکند به لحنى ميسوزد براى دلى ميميرد به نگاهى جان ميگيرد و به يادى مى تپد!