تعریف نامه ی روانشناسی (پرخاشگری - تهاجم - تعدی )

1- عمل خصومت ، عملی که موجب ترس یا گریز حیوان دیگر می شود . 

2- نوعی رفتار است که رنگ تهاجمی دارد و از خطر و سختی نمی هراسد بلکه بدان میل می کند . 

3- میل انسان به انجام دادن هر نوع عمل شدید و موثری است که با صفات :

دفاع از خود ، غنیمت شمردن هر فرصت برای اظهار وجود ، یا برقرار ساختن اصول و عقایدی که به آنها ایمان دارد ، ممتاز و مشخص می شود که مخالف آن میل گریز و اجتناب از خطر یا ناسازگاری به وسیله ی کناره گیری است . 

4- رفتاری که هدفش ضرر رساندن به یک موجود زنده یا جانشین آن است . 

با تشکر از دوستان خوبم 

نکته : تعریف نامه ی روانشناسی در پست های آینده ادامه خواهد داشت . 

/ 0 نظر / 23 بازدید