جمله های طلایی (31)

کسی که شهامت پذیرش خطر را نداشته باشد ، در زندگی به مراد خود نخواهد رسید . 

ارزش سختی های روزگار را باید دانست ، آنها آمده اند تا ما را نیرومندتر سازند . 

خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است . 

نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . 

با تشکر از دوستان گلم

/ 3 نظر / 23 بازدید
الی

خداوندا آرامش عطافرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم ، شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می توانم و بینشی که تفاوت این دو را بدانم

الی

خداوندا آرامش عطافرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم ، شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می توانم و بینشی که تفاوت این دو را بدانم