ضرب المثل های شیرین زبان فارسی (24)

صد تا مثل تو را لب رودخانه می برد و تشنه بر می گرداند .

یعنی :

در حیله و تدبیر ، دومی ندارد .

کاسه جائی رود ، که باز آرد قدح .

یعنی :

تحفه یا نذری که به خانه ی اغنیا می فرستادند به طمع آنکه چیزی در آن بگذارند .

گفتم : مار تخم می گذارد یا بچه ؟ گفت : از این دم بریده هر چه بگویی بر می آید .

یعنی :

بعضی مردمان همه کاری می کنند .

 

 


با تشکر از دوستان خوبم

/ 4 نظر / 25 بازدید
ایلیا

ممنون .. . از حسن انتخابتون تشکر

غزاله

[دست][دست][دست]

سپید بانو

جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . . کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت . . .

انسان

[هورا][دست][دست][دست]